Erratum bij ‘Oefenvragen voor het Vaarbewijsexamen’

Haarlem, oktober 2021

Er is een erratum gepubliceerd bij het boek Oefenvragen voor het Vaarbewijsexamen (1e druk, 2020). In de eerste druk van dit boek zijn ondanks onze uiterste inspanningen toch enkele fouten en omissies geslopen. Met dit erratum trachten wij deze fouten te corrigeren en de lezer te informeren over de juiste antwoorden. Uiteraard zullen we dit wijzigen in de volgende druk van het boek. Tot die tijd kan iedereen terecht bij dit erratum.

2.4-39 | Het juiste antwoord moet zijn B, let op! Uiteraard moet een snel schip verder de gebruikelijke verlichting voeren voor een groot motorschip, dus toplicht, heklicht en boordlichten.

7.2-13 | Het juiste antwoord moet zijn C.

8.3-04 | Het juiste antwoord staat er niet bij. Op de kaartpositie ligt bij D18 de bodem 18 dm onder het streef/kanaalpeil en 18-4 = 14 dm onder NAP. Het waterpeil staat 2 dm boven NAP. Daarmee is de waterdiepte op die positie 14 + 2 = 16 dm. De diepgang van het schip is 10 dm. Onder de kiel staat in die positie dus 16 – 10 = 6 dm.

10.2-01 | Het juiste antwoord moet B zijn

14.2-04 / 14.2-05 | De vraag en de afbeeldingen van deze twee vragen zijn per abuis verwisseld. Bij vraag 14.2-04 hoort het juiste antwoord C van de plaatjes van 14.2-05. Bij vraag 14.2-05 hoort het juiste antwoord A van de plaatjes van 14.2-04.