Duurzaam varen

Duurzaam varen in 13 praktische stappen

Op deze pagina vind je de tabellen uit het boek Duurzaam varen van Peter J. Hoefnagels zoals die via de QR-code zijn aangegeven. Ze staan gegroepeerd per hoofdstuk. Je kunt deze tabellen downloaden door ze aan te klikken en opslaan. De waardes in de cellen zijn zoals ze ook in het boek staan. Deze waardes vervang je door je eigen boot- en boordgegevens. Pas op: verander de oorspronkelijke waarde niet met behulp van ‘Delete’ of ‘Backspace’, want daarmee verwijder je ook de onderliggende rekenformule voor die cel.

Al deze spreadsheets zijn .ods- oftewel Open Document-bestanden en kunnen met elk spreadsheetprogramma worden geopend.

Hoofdstuk 1. Een tocht plannen

Pag. 18 1.1 Tochtplannen Benzineverbruik sloep
(Erratum: deze tabel heeft in het boek per abuis de verkeerde benaming)

Pag. 24 1.2 Tochtplannen Dieselverbruik zeiljacht
(Erratum: deze tabel heeft in het boek per abuis de verkeerde benaming)

 

Hoofdstuk 2. Verlichten

Pag. 29: 2.1 Energiebalans met gloeilampverlichting, weekendtrip, gedurende 24 uur

Pag. 32: 2.2 Energiebalans met ledverlichting, weekendtrip, gedurende 24 uur

 

Hoofdstuk 3. Koelen

Pag. 39: 3.1 Energiebalans koelen met standaardkoelkast

Pag. 45: 3.2 Energiebalans koelen met goed geïsoleerde koelkast

Pag. 46: 3.3 Energiebalans koelen met energieneutrale koelkast

 

Hoofdstuk 4. Koken

Pag. 60: 4.1 Energiebalans Weekendtrip met elektrisch koken gem. 24 uur

 

Hoofdstuk 6. Varen op motor en schroef

Pag. 92: 6.1 Energiebalans Weekendtrip motorjacht volledig elektrisch gem. 24 uur

Pag. 93: 6.2 Energiebalans Weekendtrip motorjacht plus 5 dagen laden totaal 1 week

Pag. 94: 6.3 Energiebalans Weekendtrip wedstrijdjacht plus 5 dagen laden totaal 1 week
(Erratum: deze tabel heeft in het boek per abuis de verkeerde benaming)

Pag. 95: 6.4 Energiebalans Weekendtrip zeiljacht plus 5 dagen laden totaal 1 week

Pag. 96: 6.5 Waarderingstabel elektrisch versus fossiel

 

Hoofdstuk 8. Energie opwekken

Pag. 123: 8.1 Energiebalans Weekendtrip 10 m-zeiljacht volledig elektrisch gem. 24 uur

Pag. 124: 8.2 Energiebalans Voor anker gem. per etmaal

 

Hoofdstuk 9. Energie opslaan

Pag. 138: 9.1 Bepaling energie-inhoud loodaccu doorgaans 100 procent

Pag. 142: 9.2 Bepaling energie-inhoud lood- of LFP-accu niet altijd 100 procent

Pag. 144: 9.3 Levensduurberekening

 

Hoofdstuk 10. Fossielvrij varen: de nieuwe gewoonte

Pag. 159: 10.1 Energiebalans Duurzaam Jacht Ya gem. dag op zee

Pag. 160: 10.2 Energiebalans Duurzaam Jacht Ya gem. dag voor anker